Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
21
 26
27
30
 24
 21
 
 
 
 
 
 
149
BM*
0
 2
 0
4
 3
 4
 
 
 
 
 
 
13
PBSC**
21
 23
25
24
19
 17
 
 
 
 
 
 
129
DLI***
0
 1
2
2
2
 0
 
 
 
 
 
 
7
 
Dla biorców zagranicznych
85
 85
93
111
98
 105
 
 
 
 
 
 
577
BM*
17
 14
12
14
 18
 16
 
 
 
 
 
 
91
PBSC**
62
 62
76
85
71
 82
 
 
 
 
 
 
438
DLI***
6
 9
5
12
9
 7
 
 
 
 
 
 
48
Razem pobrania
106
 111
120
 141
122
 126
 
 
 
 
 
 
726

 

*Przeszczep szpiku,

**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
***Leczenie limfocytami dawcy