Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
21
 26
27
30
 
 
 
 
 
 
 
 
104
BM*
0
 2
 0
4
 
 
 
 
 
 
 
 
6
PBSC**
21
 23
25
24
 
 
 
 
 
 
 
 
93
DLI***
0
 1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
Dla biorców zagranicznych
85
 85
93
111
 
 
 
 
 
 
 
 
374
BM*
17
 14
12
14
 
 
 
 
 
 
 
 
57
PBSC**
62
 62
76
85
 
 
 
 
 
 
 
 
285
DLI***
6
 9
5
12
 
 
 
 
 
 
 
 
32
Razem pobrania
106
 111
120
 141
 
 
 
 
 
 
 
 
478

 *Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy