Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2017 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
19
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
Dla biorców zagranicznych
65
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145
 
PBSC*
65
72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137
BM**
12
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
DLI***
7
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Razem pobrania
84
95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
179

 *Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy