Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2017 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
19
15
 28
25
12
25
24
22
24
24
25
19
262
Dla biorców zagranicznych
66
83
114
78
99
83
89
67
77
101
79
 69
1005
 
PBSC*
67
75
113
 79
83
81
 96
72
86
 105
84
74
1015
BM**
12
16
 23
19
16
17
 12
14
9
11
13
9
171
DLI***
6
7
6
5
12
10
 5
3
6
9
7
 5
81
Razem pobrania
85
98
142
103
 111
 108
 113
 89
101
125
 104
 88
1267

 *Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy