Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2017 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
19
15
 28
25
12
 22
 
 
 
 
 
 
121
Dla biorców zagranicznych
66
83
114
78
99
83
 
 
 
 
 
 
523
 
PBSC*
67
75
113
 79
83
78
 
 
 
 
 
 
495
BM**
12
16
 23
19
16
17
 
 
 
 
 
 
103
DLI***
6
7
6
5
12
10
 
 
 
 
 
 
46
Razem pobrania
85
98
142
103
 111
 105
 
 
 
 
 
 
644

 *Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy