Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2017 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
19
15
 28
25
12
25
24
22
22
 
 
 
192
Dla biorców zagranicznych
66
83
114
78
99
83
89
67
77
 
 
 
756
 
PBSC*
67
75
113
 79
83
81
 96
72
84
 
 
 
750
BM**
12
16
 23
19
16
17
 12
14
9
 
 
 
138
DLI***
6
7
6
5
12
10
 5
3
6
 
 
 
60
Razem pobrania
85
98
142
103
 111
 108
 113
 89
99
 
 
 
948

 *Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy