Lista jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej tj. działalność określoną w art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2015, poz. 793 z późn. zm.):


Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Ośrodek Dawców Szpiku Zakładu Transfuzjologii Klinicznej
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   10.03.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa 
* data wydania pozwolenia:   08.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medigen” w Warszawie
ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa 
* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Ośrodek Dawców Szpiku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
* data wydania pozwolenia:   31.03.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
* data wydania pozwolenia:   08.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66, 25-956 Kielce
* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
ul. I Armii W.P. Nr 8, 20-078 Lublin
* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
* data wydania pozwolenia:   08.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Fundacja DKMS
ul. Altowa 6 lok. 9 02-386 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   27.06.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Fundacja Urszuli Jaworskiej
ul. Międzynarodowa 61, 03-922 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   22.06.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
 * okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
* data wydania pozwolenia:   10.02.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
ul. Hanki Sawickiej 27, 10-247 Olsztyn
* data wydania pozwolenia:   25.02.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Zaczerpnięto ze strony Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (kcbtik.pl) 14.04.2017 r.