Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
21
 26
27
30
 24
 22
 35
25
 19
28
35
22
314
BM*
0
 2
 0
4
 3
5
 2
3
 0
 0
 4
 0
23
PBSC**
21
 23
25
24
19
 17
 33
21
 19
26
 29
22
279
DLI***
0
 1
2
2
2
 0
0
 1
 0
 2
 2
0
12
 
Dla biorców zagranicznych
85
 85
93
111
98
 105
115
100
 107
 119
 117
 94
1229
BM*
17
 14
12
14
 18
 16
16
15
 17
 13
 13
 14
165
PBSC**
62
 62
76
85
71
 82
88
78
 82
 93
 98
 72
877
DLI***
6
 9
5
12
9
 7
11
7
8
 13
 6
 8
101
Razem pobrania
106
 111
120
 141
122
 127
150
125
126
 147
152
116
1543

 

*Przeszczep szpiku,

**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
***Leczenie limfocytami dawcy

 

Poniżej znajduje się lista wszystkich ośrodków transplantacyjnych posiadających pozwolenie Ministra Zdrowia na przeszczepianie komórek krwiotwórczych w Polsce:

Aby zostać dawcą szpiku należy:

Należy wybrać ośrodek dawców szpiku (ODS) najbliższy miejscu zamieszkania i umówić się telefonicznie na konkretny termin badania kwalifikacyjnego.  
Każdy zgłaszający swoją gotowość zostania honorowym dawcą szpiku zostaje poinformowany o warunkach kwalifikujących go do wciągnięcia na listę:

  • wiek 18 - 60 lat (dawca pozostaje aktywny w rejestrze do ukończenia 60 roku życia, limit wieku w momencie rekrutacji ustala ODS)
  • ogólny dobry stan zdrowia

Ważne:  Potencjalny dawca szpiku może zgłosić się tylko do jednego ODS. W poszukiwaniu dawcy niespokrewnionego dla konkretnego chorego przeszukiwana jest baza światowa obejmująca wszystkie istniejące rejestry. Dodanie tej samej osoby do 2 lub 3 rejestrów dawców szpiku powoduje przekłamanie w wynikach przeszukiwania.


  • dlaczego jest to ważne żeby się zgłosić jako potencjalny dawca?,
  • jak wygląda zgłoszenie?
  • dlaczego to właśnie ja mam być dawcą?
  • jak wygląda procedura pobrania?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w animacji przygotowanej w ramach kampanii "Zgoda na życie"