Światowy Dzień Dawcy Szpiku 2020

Z okazji Światowego Dnia Dawcy Szpiku zwracamy uwagę na problemy chorych potrzebujących leczenia przeszczepieniem oraz dziękujemy dawcom, bez których ta metoda leczenia byłaby niemożliwa.

Każdego roku na całym świecie ponad 50 000 pacjentów szuka zgodnego dawcy niespokrewnionego. Około 50% pacjentów znajduje swojego idealnie dopasowanego dawcę w innym kraju. W tej chwili na świecie zarejestrowanych jest około 37 milionów potencjalnych dawców, z czego 1,9 mln w Polsce. Polski rejestr dawców jest trzecim w Europie i piątym na świecie pod względem liczby zarejestrowanych dawców. Dzięki temu ponad 60% polskich pacjentów otrzymuje komórki krwiotwórcze od dawców krajowych, bez potrzeby sięgania do zagranicznych rejestrów. DZIĘKUJEMY CI, DAWCO!

Światowy Dzień Dawcy Szpiku

Od czasu pierwszego przeszczepienia szpiku kostnego przeprowadzonego w latach pięćdziesiątych XX wieku już ponad milion pacjentów otrzymało komórki macierzyste w celu leczenia różnych rodzajów nowotworów krwi i innych chorób krwi i szpiku kostnego. Często jedyną szansą na wyleczenie pacjenta może być przeszczepienie zdrowych komórek od dawcy lub jednostki krwi pępowinowej. Gdy w rodzinie nie ma odpowiedniego dawcy, komórki macierzyste może podarować dawca niespokrewniony.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Dawcy Szpiku. W tym dniu myślimy szczególnie o ludziach, którzy dzięki swojej altruistycznej postawie, bez względu na położenie geograficzne czy poglądy polityczne, oddając komórki krwiotwórcze ratują życie innym! DZIĘKUJEMY CI, DAWCO!

*Przeszczep szpiku,**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, ***Leczenie limfocytami dawcy

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2019 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
16
22
24
27
24
15
30
21
17
27
21
25
269
BM*
3
4
3
4
1
1
7
4
0
3
1
3
34
PBSC**
13
18
21
23
23
14
22
15
15
23
18
22
227
DLI***
0
0
 0
 0
 0
 0
1
2
2
1
2
0
8
 
Dla biorców zagranicznych
104
98
97
116
122
95
131
94
129
104
104
96
1294
BM*
13
12
13
13
23
17
12
19
18
16
9
20
185
PBSC**
82
81
80
98
 92
67
103
 64
98
 81
80
70
996
DLI***
9
5
4
5
7
11
16
11
13
7
15
10
113
Razem pobrania
120
120
121
143
146
110
161
116
145
131
125
125
1563

 

*Przeszczep szpiku,**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, ***Leczenie limfocytami dawcy

 

Poniżej znajduje się lista wszystkich ośrodków transplantacyjnych posiadających pozwolenie Ministra Zdrowia na przeszczepianie komórek krwiotwórczych w Polsce:

Aby zostać dawcą szpiku należy:

Należy wybrać ośrodek dawców szpiku (ODS) najbliższy miejscu zamieszkania i umówić się telefonicznie na konkretny termin badania kwalifikacyjnego.  
Każdy zgłaszający swoją gotowość zostania honorowym dawcą szpiku zostaje poinformowany o warunkach kwalifikujących go do wciągnięcia na listę:

  • wiek 18 - 60 lat (dawca pozostaje aktywny w rejestrze do ukończenia 60 roku życia, limit wieku w momencie rekrutacji ustala ODS)
  • ogólny dobry stan zdrowia

Ważne:  Potencjalny dawca szpiku może zgłosić się tylko do jednego ODS. W poszukiwaniu dawcy niespokrewnionego dla konkretnego chorego przeszukiwana jest baza światowa obejmująca wszystkie istniejące rejestry. Dodanie tej samej osoby do 2 lub 3 rejestrów dawców szpiku powoduje przekłamanie w wynikach przeszukiwania.


  • dlaczego jest to ważne żeby się zgłosić jako potencjalny dawca?,
  • jak wygląda zgłoszenie?
  • dlaczego to właśnie ja mam być dawcą?
  • jak wygląda procedura pobrania?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w animacji przygotowanej w ramach kampanii "Zgoda na życie"