Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
21
 26
27
30
 24
 22
 35
24
 19
26
34
 
288
BM*
0
 2
 0
4
 3
5
 2
3
 0
 0
 4
 
23
PBSC**
21
 23
25
24
19
 17
 33
 20
 19
 24
 28
 
253
DLI***
0
 1
2
2
2
 0
0
 1
 0
 2
 2
 
12
 
Dla biorców zagranicznych
85
 85
93
111
98
 105
115
100
 106
 119
 117
 
1134
BM*
17
 14
12
14
 18
 16
16
15
 17
 13
 13
 
165
PBSC**
62
 62
76
85
71
 82
88
78
 82
 93
 98
 
877
DLI***
6
 9
5
12
9
 7
11
7
 7
 13
 6
 
92
Razem pobrania
106
 111
120
 141
122
 127
150
124
 125
 145
 151
 
1422

 

*Przeszczep szpiku,

**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
***Leczenie limfocytami dawcy

 

Poniżej znajduje się lista wszystkich ośrodków transplantacyjnych posiadających pozwolenie Ministra Zdrowia na przeszczepianie komórek krwiotwórczych w Polsce:

Aby zostać dawcą szpiku należy:

Należy wybrać ośrodek dawców szpiku (ODS) najbliższy miejscu zamieszkania i umówić się telefonicznie na konkretny termin badania kwalifikacyjnego.  
Każdy zgłaszający swoją gotowość zostania honorowym dawcą szpiku zostaje poinformowany o warunkach kwalifikujących go do wciągnięcia na listę:

  • wiek 18 - 60 lat (dawca pozostaje aktywny w rejestrze do ukończenia 60 roku życia, limit wieku w momencie rekrutacji ustala ODS)
  • ogólny dobry stan zdrowia

Ważne:  Potencjalny dawca szpiku może zgłosić się tylko do jednego ODS. W poszukiwaniu dawcy niespokrewnionego dla konkretnego chorego przeszukiwana jest baza światowa obejmująca wszystkie istniejące rejestry. Dodanie tej samej osoby do 2 lub 3 rejestrów dawców szpiku powoduje przekłamanie w wynikach przeszukiwania.


Punkty rekrutujące potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych dla ośrodków dawców szpiku:

Ośrodki dawców szpiku:

Lista jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej tj. działalność określoną w art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2015, poz. 793 z późn. zm.):

  • dlaczego jest to ważne żeby się zgłosić jako potencjalny dawca?,
  • jak wygląda zgłoszenie?
  • dlaczego to właśnie ja mam być dawcą?
  • jak wygląda procedura pobrania?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w animacji przygotowanej w ramach kampanii "Zgoda na życie"