Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2019 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
16
22
24
27
24
15
30
21
17
27
21
25
269
BM*
3
4
3
4
1
1
7
4
0
3
1
3
34
PBSC**
13
18
21
23
23
14
22
15
15
23
18
22
227
DLI***
0
0
 0
 0
 0
 0
1
2
2
1
2
0
8
 
Dla biorców zagranicznych
104
98
97
116
122
95
131
94
129
104
104
96
1294
BM*
13
12
13
13
23
17
12
19
18
16
9
20
185
PBSC**
82
81
80
98
 92
67
103
 64
98
 81
80
70
996
DLI***
9
5
4
5
7
11
16
11
13
7
15
10
113
Razem pobrania
120
120
121
143
146
110
161
116
145
131
125
125
1563

 

*Przeszczep szpiku,**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, ***Leczenie limfocytami dawcy