Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2019 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
15
19
 25
22
 24
22
 
 
 
 
 
 
129
BM*
2
3
 4
 3
 1
 5
 
 
 
 
 
 
18
PBSC**
13
16
 21
 19
 23
 17
 
 
 
 
 
 
109
DLI***
0
0
 0
 0
 0
 0
 
 
 
 
 
 
0
 
Dla biorców zagranicznych
103
97
 95
 113
121
 107
 
 
 
 
 
 
636
BM*
13
12
 12
 13
 22
 15
 
 
 
 
 
 
87
PBSC**
81
80
 79
 95
 92
 85
 
 
 
 
 
 
512
DLI***
9
5
 4
 5
 7
 7
 
 
 
 
 
 
37
Razem pobrania
118
116
 120
 135
 145
 129
 
 
 
 
 
 
763

 

*Przeszczep szpiku,**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, ***Leczenie limfocytami dawcy