Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2019 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
16
22
24
27
24
15
30
20
17
26
21
25
267
BM*
3
4
3
4
1
1
7
4
0
3
1
3
34
PBSC**
13
18
21
23
23
14
22
15
15
22
18
22
226
DLI***
0
0
 0
 0
 0
 0
1
1
2
1
2
0
7
 
Dla biorców zagranicznych
103
98
96
115
120
95
128
94
128
105
104
96
1282
BM*
13
12
12
13
22
17
12
19
18
16
9
19
182
PBSC**
81
81
80
97
 91
67
100
 64
98
 82
80
68
989
DLI***
9
5
4
5
7
11
16
11
12
7
15
9
111
Razem pobrania
119
120
120
142
144
110
158
114
145
131
125
121
1549

 

*Przeszczep szpiku,**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, ***Leczenie limfocytami dawcy