Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2019 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
15
19
 25
22
 24
22
30
20
16
26
 
 
219
BM*
2
3
 4
 3
 1
 5
 7
 4
 
 3
 
 
32
PBSC**
13
16
 21
 19
 23
 17
 22
 15
 14
 22
 
 
182
DLI***
0
0
 0
 0
 0
 0
 1
 1
 2
 1
 
 
5
 
Dla biorców zagranicznych
103
97
 95
 113
121
 107
 127
 93
 124
 105
 
 
1085
BM*
13
12
 12
 13
 22
 15
 12
 19
 17
 16
 
 
151
PBSC**
81
80
 79
 95
 92
 85
 99
 64
 95
 82
 
 
852
DLI***
9
5
 4
 5
 7
 7
 16
 10
 12
 73
 
 
82
Razem pobrania
118
116
 120
 135
 145
 129
 157
 113
 140
 131
 
 
1304

 

*Przeszczep szpiku,**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, ***Leczenie limfocytami dawcy