Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2020 r. od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
27
 14
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64
BM*
2
 4
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
PBSC**
25
 10
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55
DLI***
0
 0
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Dla biorców zagranicznych
94
110
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
316
BM*
15
 15
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45
PBSC**
69
 89
 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
248
DLI***
10
 6
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
Razem pobrania
121
 124
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
380

 

*Przeszczep szpiku,**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, ***Leczenie limfocytami dawcy