Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2020 r. od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
27
 14
23
 25
21
35
 
 
 
 
 
 
145
BM*
2
 4
 2
 -
 -
 1
 
 
 
 
 
 
9
PBSC**
25
 10
 20
25
 20
 34
 
 
 
 
 
 
134
DLI***
-
 -
 1
-
 1
 -
 
 
 
 
 
 
2
 
Dla biorców zagranicznych
94
110
112
60
 76
102
 
 
 
 
 
 
554
BM*
15
 15
 15
1
5
 6
 
 
 
 
 
 
57
PBSC**
69
 89
 90
 56
 66
 91
 
 
 
 
 
 
461
DLI***
10
 6
 7
3
 5
 5
 
 
 
 
 
 
36
Razem pobrania
121
 124
 135
85
97
 137
 
 
 
 
 
 
700

 

*Przeszczep szpiku,**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, ***Leczenie limfocytami dawcy