Ulotka crndsikp 2017 300

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
21
 26
27
30
 24
 22
 35
25
 19
28
35
22
314
BM*
0
 2
 0
4
 3
5
 2
3
 0
 0
 4
 0
23
PBSC**
21
 23
25
24
19
 17
 33
21
 19
26
 29
22
279
DLI***
0
 1
2
2
2
 0
0
 1
 0
 2
 2
0
12
 
Dla biorców zagranicznych
85
 85
93
111
98
 105
115
100
 107
 119
 117
 94
1229
BM*
17
 14
12
14
 18
 16
16
15
 17
 13
 13
 14
165
PBSC**
62
 62
76
85
71
 82
88
78
 82
 93
 98
 72
877
DLI***
6
 9
5
12
9
 7
11
7
8
 13
 6
 8
101
Razem pobrania
106
 111
120
 141
122
 127
150
125
126
 147
152
116
1543

 

*Przeszczep szpiku,

**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
***Leczenie limfocytami dawcy

Punkty rekrutujące potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych dla ośrodków dawców szpiku:

Ośrodki dawców szpiku:

Lista jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej tj. działalność określoną w art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2015, poz. 793 z późn. zm.):

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w 2014 r.

Ilustracja pochodzi z pracy: "Hematopoietic stem cell transplantation in Europe 2014: more than 40 000 transplants annually", J R Passweg, H Baldomero, P Bader, C Bonini, S Cesaro, P Dreger, R F Duarte, C Dufour, J Kuball, D Farge-Bancel, A Gennery, N Kröger, F Lanza, A Nagler, A Sureda and M Mohty for the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Bone Marrow Transplantation (2016) 51, 786–792; doi:10.1038/bmt.2016.20; published online 22 February 2016.

Transplant rates in Europe (=total number of HSCT per 10 million inhabitants) by participating country in 2014. (a) Allogeneic transplant rates per 10 million population in 2014. (b) Autologous transplant rates per 10 million population in 2014.

 

http://www.nature.com/bmt/journal/v51/n6/full/bmt201620a.html

 

World Marrow Donor Association (WMDA), światowa organizacja zrzeszająca rejestry dawców komórek krwiotwórczych i krwi pępowinowej reprezentujące ponad 25 milionowa społeczność dawców szpiku z 52 krajów, ogłasza obchody pierwszego Światowego Dnia Dawcy Szpiku (World Marrow Donor Day) pod hasłem „Thank you 25 milion donors” (Dziękujemy 25 milionom dawców) kładąc nacisk na znaczenie współpracy międzynarodowej dla rozwoju transplantacji komórek macierzystych. Organizacje zajmujące się dawstwem szpiku i krwi pępowinowej na całym świecie włączają się w obchody, podkreślając jednocześnie, że 25 milionów potencjalnych dawców to wciąż liczba niewystarczająca.

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat pobierania szpiku autorstwa dra Emiliana Snarskiego.