World Marrow Donor Association (WMDA), światowa organizacja zrzeszająca rejestry dawców komórek krwiotwórczych i krwi pępowinowej reprezentujące ponad 25 milionowa społeczność dawców szpiku z 52 krajów, ogłasza obchody pierwszego Światowego Dnia Dawcy Szpiku (World Marrow Donor Day) pod hasłem „Thank you 25 milion donors” (Dziękujemy 25 milionom dawców) kładąc nacisk na znaczenie współpracy międzynarodowej dla rozwoju transplantacji komórek macierzystych. Organizacje zajmujące się dawstwem szpiku i krwi pępowinowej na całym świecie włączają się w obchody, podkreślając jednocześnie, że 25 milionów potencjalnych dawców to wciąż liczba niewystarczająca.

Jedną z organizacji należących do WMDA jest Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działający przy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w Warszawie. Centralny Rejestr został powołany do życia na mocy Ustawy Transplantacyjnej z dnia 1 lipca 2005 ze zmianami z 17 lipca 2009 r. i ma za zadanie gromadzenie informacji o potencjalnych dawcach szpiku zarejestrowanych na terenie całego kraju. W chwili obecnej Rejestr zawiera ponad 870 tys. aktywnych rekordów, co daje Polsce szóste miejsce w świecie, a trzecie w Europie pod względem liczby potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych. W ubiegłym roku 60% pacjentów, u których wykonano w Polsce przeszczepienie komórek krwiotwórczych otrzymało komórki macierzyste od dawcy polskiego. W tym samym roku aż 642 razy polski szpik ratował życie pacjentom poza granicami naszego kraju.


Stojący na czele WMDA Michael Boo z entuzjazmem wypowiada się o inicjatywie obchodów Światowego Dnia Dawcy:
„Każdego dnia pacjenci otrzymują drugą szansę na życie dzięki altruizmowi zwykłych ludzi. W ten specjalny dzień ze wzruszeniem oddamy szacunek każdemu rzeczywistemu i potencjalnemu dawcy szpiku. Każdy, kto zdecydował się zostać dawcą daje pacjentom nadzieję, nie tylko we własnych kraju, ale także na całym świecie.”


Od 1950 roku, kiedy miała miejsce pierwsza transplantacja szpiku kostnego, ponad milion pacjentów na całym świecie otrzymało przeszczep komórek krwiotwórczych w ramach terapii nowotworów krwi i wielu innych schorzeń szpiku kostnego. Bardzo często przeszczepienie komórek macierzystych od zdrowej osoby lub krwi pępowinowej jest w takiej sytuacji jedyną szansą na powrót do zdrowia. Jeżeli odpowiedni dawca rodzinny nie jest dostępny, nadzieją dla chorego jest zgodny dawca niespokrewniony, często mieszkający w zupełnie innym kraju lub nawet części świata. Poszukiwanie dawców i wymiana informacji w przestrzeni międzynarodowej są możliwe dzięki globalnej organizacji WMDA, która tworzy zasady współpracy dla sieci ośrodków i instytucji zaangażowanych w rozwój dawstwa i transplantacji szpiku na całym świecie. Dzięki takiej właśnie międzynarodowej kooperacji udało się pomóc setkom tysięcy pacjentów.


O WMDA

Na całym świecie ponad 50 tys. pacjentów rocznie jest zmuszonych do poszukiwania zgodnego dawcy komórek krwiotwórczych wśród osób niespokrewnionych. Blisko 50% osób, dla których udaje się zidentyfikować całkowicie zgodnego dawcę, znajduje go poza granicami swojego kraju. Celem WMDA jest standaryzacja procesu doboru dawcy i dawstwa komórek krwiotwórczych na całym świecie poprzez stworzenie programu akredytacji dla działających lokalnie organizacji zaangażowanych w rekrutację dawców oraz pobieranie i przeszczepianie szpiku. Program ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dawcom oraz biorcom komórek krwiotwórczych na świecie.


Aby dowiedzieć się więcej na temat WMDA I WMDD polecamy odwiedzić strony: www.wmda.info , www.worldmarrowdonorday.org lub www.facebook.com/worldmarrowdonorday