Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
21
 26
27
30
 24
 22
 35
25
 19
28
35
22
314
BM*
0
 2
 0
4
 3
5
 2
3
 0
 0
 4
 0
23
PBSC**
21
 23
25
24
19
 17
 33
21
 19
26
 29
22
279
DLI***
0
 1
2
2
2
 0
0
 1
 0
 2
 2
0
12
 
Dla biorców zagranicznych
85
 85
93
111
98
 105
115
100
 107
 119
 117
 94
1229
BM*
17
 14
12
14
 18
 16
16
15
 17
 13
 13
 14
165
PBSC**
62
 62
76
85
71
 82
88
78
 82
 93
 98
 72
877
DLI***
6
 9
5
12
9
 7
11
7
8
 13
 6
 8
101
Razem pobrania
106
 111
120
 141
122
 127
150
125
126
 147
152
116
1543

 

*Przeszczep szpiku,

**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
***Leczenie limfocytami dawcy