Poniżej znajduje się lista wszystkich ośrodków transplantacyjnych posiadających pozwolenie Ministra Zdrowia na przeszczepianie komórek krwiotwórczych w Polsce:

 

 

BRZOZÓW

Oddział Hematologii Onkologicznej
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 430 97 28
fax 13 430 97 24
Kierownik: dr n. med. Jacek Krzanowski

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel./fax 13 430 95 52
tel./fax 13 434 14 20
Dyrektor: dr Tomasz Kondraciuk, MBA

Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i ich autologiczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   11.07.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

BYDGOSZCZ

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
ul. Curie-Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel: 52 585 48 60
fax: 52 585 40 87
Kierownik: prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcztel. 52 585 40 01
fax 52 585 40 02
Dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku I krwi obwodowej
* pobieranie limfocytów krwi obwodowej
* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
* data wydania pozwolenia:   21.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* allogeniczne przeszczepianie krwi pępowinowej
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
* data wydania pozwolenia:   19.02.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

GDAŃSK

Klinika Hematologii i Transplantologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel.  58 349 22 30
fax  58 349 22 33
Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00
fax 58 346 11 78
Dyrektor - Jakub Kraszewski

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej od żywego dawcy
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* przeszczepianie komórek macierzystych z krwi pępowinowej
* pobieranie i zastosowanie u ludzi limfocytów krwi obwodowej
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Hematologii i Transplantologii 
* data wydania pozwolenia:   30.01.2018  (ze skutkiem od dnia 20 lutego 2018 r.)
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

GLIWICE

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 41-101 Gliwice
tel. 32 278 85 23
fax 32 278 91 49
Kierownik: prof. dr hab. med. Sebastian Giebel

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. 32 278 96 18
Dyrektor - prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 1. pobieranie od żywego dawcy:

*komórek krwiotwórczych szpiku,
* komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
* limfocytów krwi obwodowej

2. autologiczne i alogeniczne przeszczepianie:

*komórek krwiotwórczych szpiku,
* komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

3. alogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej
dla:
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa), w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii działającej w ramach zakładu leczniczego: Szpitala Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice)
* data wydania pozwolenia:   14.08.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* zastosowanie komórek krwiotwórczych szpiku pobranych od dawcy zmarłego
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa) w ramach działalności zakładu leczniczego: Szpitala Instytutu Oddział w Gliwicach (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice)
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
* data wydania pozwolenia:   10.11.2020
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

KATOWICE

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Henryka Dąbrowskiego 25
40-032 Katowice
tel. 32 259 12 81, 32 256 28 58
fax 32 255 49 85  
Kierownik: prof. dr. hab. med. Grzegorz Helbig

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,
fax 32 255 46 33
Dyrektor: dr med. Włodzimierz Dziubdziela

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej i ich autologiczne  i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowanie
* pobieranie od żywego dawcy mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku i ich allogeniczne zastosowanie

w ramach działalności Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   14.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

KIELCE

Klinika Hematologii
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel.: 41-36 -74-182
fax: 41- 36 -74-182
Kierownik: dr hab. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce,
tel.: 41 367 45 01
fax: 41 345 68 82
Dyrektor: prof. dr hab. med. Stanisław Góźdź

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku,
*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku
*autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Działu Hematologii, Transplantacji Szpiku i Immunologii Klinicznej
* data wydania pozwolenia:   28.11.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

KRAKÓW

Oddział Kliniczny Hematologii
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
tel/fax.  12 424 76 32
fax 12 424 76 13
Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Tomasz Sacha

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
tel. 12 424 70 00
Dyrektor - mgr Marcin Jędrychowski

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne I allogeniczne przeszczepianiekomórek krwiotwórczych szpiku I krwi obwodowej
* pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej
* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej
w ramach działalności Pracowni Separacji Krwinek Zaespołu Poradni Specjalistycznych (ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków) oraz Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego Oddziału Klinicznego Hematologii (ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków)
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Ośrodek Transplantacji
ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków
tel: 12 658 20 11, wew. 1737
fax: 12 659 15 94
Kierownik: dr  hab. med. Jolanta Goździk

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 12 33 39 383, 12 33 39 384
fax 12 33 39 800
Dyrektor dr hab. med. Wojciech Cyrul, prof. UJ

Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
*autologiczne I allogeniczne przeszczepianie krwi pępowinowej
pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowaniej

w ramach działalności Ośrodka Transplantacji

* data wydania pozwolenia:   05.10.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

LUBLIN

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie,
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel. 81 71 85 520,
fax 81 74 77 220
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel 81 71 85 10
fax 81 743 04 17
Dyrektor: Ryszard Śmiech

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od żych dawców limfocytów krwi obowodwej i ich allogeniczne zastosowanie

w ramach działalności Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
* data wydania pozwolenia:   14.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel. 81 534 54 68
fax: 81 532 01 49
Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Hus

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Stanisława Staszica 16
20-081 Lublin
tel.:81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30
fax: 81 532 94 86
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: lek. med. Beata Gawelska

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich zastosowanie
w ramach działalności komóreki organizacyjnej: Oddziału Hematoonkologii, Transplantacji Szpiku i Chemioterapii
* data wydania pozwolenia:   20.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku z Bankiem Tkanek i Komórek oraz Pracownią Cytometrii Przepływowej i Fotoferezy Pozaustrojowej
ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 7,
20-090 Lublin
tel. 81 454 1248
Kierownik: dr med. Wojciech Legieć

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 7,
20-090 Lublin
tel.:   81 454 1002, 81 454 1003, 81 747 75 10
fax     81 747 89 11
Dyrektor: prof. dr hab. med. Elżbieta Starosławska

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej
- w celu ich autologicznego i alogenicznego przeszczepiania1,
b) autologiczne i alogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej1,
c) pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu ich alogenicznego zastosowania w procedurze infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
d) alogeniczne zastosowanie limfocytów z krwi obwodowej w procedurze infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
e) pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu ich autologicznego zastosowania w procedurze fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
f) autologiczne zastosowanie limfocytów z krwi obwodowej w procedurze fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
g) pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii zaawansowanej (CART- ATMP/GTMP) do zastosowania autologicznego1,
h) pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (CARTATIMP/GTIMP) do zastosowania autologicznego w ramach badania klinicznego2,

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku.
* data wydania pozwolenia:   29.06.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

____
1W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2021 r. poz. 974, z późn. zm.).
____

ŁÓDŹ

Oddziału Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii -
Klinika Hematologii UM w Łodzi
ul.Ciołkowskiego 2
93-510 Łódź
tel. 42 689 51 91
fax: 42 689 51 92
Kierownik: Prof. dr n. med. Tadeusz Robak

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź
tel: 42 689 50 10
fax: 42 689 50 112 80
centrala: 42 689 50 00
Dyrektor: Andrzej Kasprzyk

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie od dawców żywych limfocytów krwi obwodowej,
*autologiczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (do fotoferez pozaustrojowych),
*allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (do DLI)
w ramach działalności Oddziału Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii - Klinika Hematologii
* data wydania pozwolenia:   10.02.2020
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub alogenicznym1,
b) przeszczepianie w układzie autologicznym lub alogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1,
c) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
d) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
e) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w układzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
f) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
g) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1,
h) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-T ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego 2,

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii - Kliniki Hematologii
* data wydania pozwolenia:   20.05.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
____
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.).
____

POZNAŃ

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 849 14 47,
fax 61 847 43 56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 847 29 60, 61 849 13 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor - dr med. Paweł Daszkiewicz

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej i ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowanie
w ramach działalności Oddziału XV Transplantacji Szpiku, Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
* data wydania pozwolenia:   18.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Pododdział Transplantacji Szpiku
ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań
tel.61 854 95 71
fax 61 85493 56
Kierownik: prof. dr hab. med. Lidia Gil

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
tel.61 854 91 21
fax 61 852 94 72
Dyrektor: p.o. dr n. med. Krystyna Mackiewicz

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej
*allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, ul. Agustyna Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

SŁUPSK

Oddział Hematologiczny, Transplantacji Szpiku
ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk
tel. 59 84 60 390;
fax 59 84 60 391
Ordynator: dr med. Wojciech Homenda

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 59 84 60 600;
fax 59 8460 605
Prezes Zarządu: Andrzej Sapiński

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
* autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej pobranych od żywego dawcy
w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddział Hematologicznego i Oddziału Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   16.10.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

SZCZECIN

Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 33 47,
fax 91 425 33 57
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Barbara Zdziarska
Kierownik Oddziału Transplantacji Szpiku: prof. dr hab. med. Bogusław Machaliński

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 30 02
fax: 91 425 30 01
Dyrektor: dr med. Konrad Jarosz

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie od żywych dawców komórek szpiku (krwiotwórczych i niekrwiotwórczych komórek macierzystych szpiku) i ich autologiczne zastosowanie
w ramach działalności Kliniki Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   20.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej od żywych dawców oraz ich autologiczne przeszczepianie
w ramach działalności Kliniki Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   26.04.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w celu ich przeszczepiania w układzie alogenicznym w ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
2. przeszczepianie w układzie alogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej w celu ich zastosowania w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów (DLI) w ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
4. zastosowanie limfocytów z krwi obwodowej w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów (DLI) w ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CAR-T ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
6. pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-TATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977).
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddział Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   3.12.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

TORUŃ

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel. 56 610 04 11, 56 610 04 13
fax 56 610 04 12
Kierownik Oddziału: dr Marcin Rymko

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel./fax. 56 655 75 30
tel. 56 610 02 68
Dyrektor: mgr Justyna Wileńska

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
- w celu autologicznego przeszczepienia1,
b) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych ze szpiku
- w celu autologicznego przeszczepienia1,
c) przeszczepianie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej w układzie autologicznym1,
d) przeszczepianie komórek krwiotwórczych ze szpiku w układzie autologicznym1,
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku.
* data wydania pozwolenia: 08.03.2022
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

WARSZAWA

Zakład Transfuzjologii
Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zakładu Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34-96-371; fax 22 34-96-372
Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 349 63 60
fax 22 349 63 61
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: dr med. Kazimierz Hałaburda

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34 96 176
fax 22 34 96 178
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: prof. dr hab. med. Ewa Lech-Marańda

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne  i allogeniczne przeszczepianie
*pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowanie
w ramach działalności Zakładu Transfuzjologii - Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi oraz Kliniki Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
* data wydania pozwolenia:   08.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 546 2448, 22 546 3250
Kierownik: prof dr hab. med. Jan Walewski

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 5462214
fax 22 5463190
Dyrektor  prof. dr hab. med. Jan Walewski

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej,
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* pobieranie od żywych dawców limofcytów krwi obwodowej
* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obowodwej
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Intensywnej Opieki Hemato-onkologicznej Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego
* data wydania pozwolenia:   10.01.2018 (ze skutkiem od dnia 20 lutego 2018 r.)
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM
ul. Banacha la, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 28 18,
fax 22 599 14 18
Kierownik: prof. dr hab. med. Grzegorz W. Basak

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor UCK WUM: Anna Łukasik

Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie komórek krwiotórczych szpiku i krwi obwodowej,
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej,
* pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej,
* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej,
* allogeniczne przeszczepianie kmórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
w ramach działalnosci komórki organizacyjnej: Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii
* data wydania pozwolenia:   22.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii
Ośrodek Przeszczepiania Szpiku
ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 26 181 71 60
fax 22 610 83 90
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Rzepecki

Centralny Szpital Kliniczny MON,
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 22 810 16 19
fax 261 816 694
Dyrektor - gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak

Pozwolenie Ministra Zdrowia na
 *pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
*pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej i ich allogenicznego zastosowania
w ramach działalności Ośrodka Przeszczepiania Szpiku Kliniki Chorób Wewnętrznych iI Hematologii
* data wydania pozwolenia:   18.07.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Oddział Kliniczny Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
Sekretariat tel: 22 317 96 21
Kierownik: prof. dr hab. med. Michał Matysiak

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel. 22 317 91 33, 22 317 91 02
Dyrektor Lokalizacji Żwirki i Wigury: Anna Łukasik

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne przeszczepianie w ramach działalności Oddziału Klinicznego Przeszczepiania Szpiku
*data wydania pozwolenia: 07.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

LUX MED Onkologia Sp. z o.o.
ul. Szamocka 6,
01-748 Warszawa

LUX MED Onkologia Sp. z o.o.
ul. Szamocka 6,
01-748 Warszawa
tel. 22 469 83 30

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
- w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub alogenicznym1;
b) przeszczepianie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej w układzie autologicznym lub alogenicznym1;
c) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej
- w celu ich zastosowania w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
d) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
e) przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub alogenicznym1,
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine - EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału hematologicznego, Oddziału onkologii klinicznej/chemioterapii, Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
* data wydania pozwolenia:   4.08.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

WROCŁAW

Centrum Hematologiczno-Transplantacyjne, Krajowy Bank Dawców Szpiku
Dolnośląskie Centrum Onkologii
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

SEKRETARIAT
pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław
fax  71 36 89 219

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
Plac Ludwika Hirszfelda 12,
53-413 Wrocław
tel. 71 3689 608, 71 3689 609
fax 71 3689 219

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie od żywego dawcy komórek szpiku, w tym krwiotwórczych i mezenchymalnych,
* pobieranie od dawcy żywego komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
* pobieranie od dawcy żywego limfocytów krwi obwodowej,
* auto- i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku
* auto i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (DLI)
* autologiczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (nie do DLI)
  w ramach działalności komórek organizacyjnych: Gabinetu Zabiegowego, Oddziału Transplantologicznego z Oddziałem Intensywnej Terapii oraz Poradni Cytoaferezy
* data wydania pozwolenia:   21.02.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. 71 733 27 00, 71 733 28 40
fax 71 733 27 09
Kierownik: prof. dr hab. med. Alicja Chybicka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: Piotr Pobrotyn

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub alogenicznym1,
b) przeszczepianie w układzie autologicznym lub alogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1,
c) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
d) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
e) przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub alogenicznym1,
f) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (badane genetycznie zmodyfikowane komórki macierzyste ATIMP/GIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego2,
g) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1,
h) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-T ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym lub alogenicznym w ramach badania klinicznego2,
i) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w układzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
j) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
k) zastosowanie komórek z krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub alogenicznym - w ramach medycznego eksperymentu leczniczego3,
 ____
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2020 poz. 944, z późn. zm.).
3 W rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2021 poz. 790).
____

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

* data wydania pozwolenia:   19.05.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Wybrzeże L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: 71 784 25 76
fax: 71 327 09 63
Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Wróbel

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: Piotr Pobrotyn

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej i ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zasotosowanie
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wyb. L.Pasteura 4, 50-367 Wrocław
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Ośrodki pobierające:

Miasto Jednostka pozwolenie Ministra Zdrowia na: data wydania pozwolenia okres
Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska) w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

pobieranie krwi pępowinowej 15.10.2019 5 lat
Bydgoszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
ul. Ks. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz

pobieranie komórek krwiotwórczych i limfocytów z krwi obwodowej od żywych dawców

19.07.2017 5 lat
Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
w ramach działalności Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

pobieranie od żywego dawcy mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku celem ich testowania i wytwarzania produktu leczniczego somatycznej terapii zaawansowanej w banku tkanek 02.09.2015 5 lat

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
(ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Pracowni Separacji Krwinek i Banku Komórek Krwiotwórczych
(ul. Mikołaja Kopernika 19, 31-501 Kraków)

pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych i limfocytów krwi obwodowej 04.04.2018 5 lat
Łódź

Salve Medica Sp. z o.o. sp.k. ul. św Anny 62, 95-060 Brzeziny
w ramach działalnosci podmiotu leczniczego:
Salve Medica Szpital
ul. Szparagowa 10,
91-211 Łódź

pobieranie od żywego dawcy szpiku w celu izolacji nie-krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku 19.07.2018 5 lat
Tarnobrzeg

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
ul. Szpitalna 1,
39-400 Tarnobrzeg
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Patologii Ciąży

pobieranie od żywywch dawców krwi pępowinowej (in utero) 30.07.2018 5 lat
Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Stefana Batorego 17-19,
87-100 Toruń,
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych

pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
- w celu przeszczepiania alogenicznego-

17.06.2020

5 lat

Warszawa

Centrum Medyczne Damiana Holding spółka z o.o.
ul. Wałbrzyska 46,
02-739 Warszawa

*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku,
*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
*pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej (do DLI)

10.03.2020

5 lat

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14,
02-776 Warszawa
w ramach komórki organizacyjnej:
Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zakładu Transfuzjologii

pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu:
* autologicznego zastosowania w procedurze fotoferezy pozaustrojowej – ECP,
* wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej CART - ATMP/GTMP - do zastosowania autologicznego,
* wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej CART - ATIMP/GTIMP - do zastosowania autologicznego w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.);

18.02.2021 5 lat

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie ,
ul. Szaserów 128,
04-141 Warszawa
 w ramach komórki organizacyjnej:
Pracowni Aferezy Zakładu Transfuzjologii Klinicznej

*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku
*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*pobieranie od żywych dawców komórek linii białokrwinkowej z krwi obwodowej

18.08.2020

5 lat